Veiling

Voor de leden bestaat de mogelijkheid om kavels in te brengen voor de ledenveiling en de demonstratieveilingen op de ruilbeurzen. Voor de data van de veilingen zie de agenda.
Wilt u inbrengen dan kunt u dat tot 3 weken voor de datum van de bijeenkomst inleveren bij de veilingcommissie.

Omdat de avonden niet doorgaan, zijn er ook geen veilingen.